adaptacja

W celu złagodzenia procesu adaptacji dziecka w przedszkolu, istnieje możliwość przyprowadzania dziecka na zajęcia adaptacyjne z Rodzicami (popołudniowe) oraz na godziny adaptacyjne w godzinach pracy przedszkola, po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem. Zajęcia te są okazją do poznania przez dziecko środowiska przedszkolnego i zasad obowiązujących w naszym przedszkolu. Dziecko podczas takich zajęć w sposób bezpieczny poznaje budynek i ogród przedszkolny, nawiązuje relacje z rówieśnikami i nauczycielami i przygotowuje się do rozstania z rodzicami. We wrześniu pomocą służą nauczyciele oraz psycholog. W ostatnim tygodniu sierpnia organizowany jest tydzień adaptacyjny dla dzieci. Organizowane są także konsultacje i  warsztaty dla rodziców prowadzone przez psychologa dziecięcego.