Zapisy i opłaty

Zapisy do przedszkola odbywają się w lutym(zapisy wewnętrzne: dzieci  aktualnie uczęszczających do przedszkola) oraz dalej od marca i przez cały rok kalendarzowy w miarę wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach przedszkolnych.

Nr konta  przedszkola:

ING Bank Śląski, nr konta: 60 1050 1070 1000 0090 9104 7291

Czesne miesięczne – 450 zł, dla rodzeństwa zniżka 100zł

Przedszkole Tik-Tak jest przedszkolem ogólnodostępnym – ale przyjmuje również dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego – zatrudniając  wykwalifikowany personel z zakresu pedagogiki specjalnej.

Dzienna stawka żywieniowa – 10 zł
(śniadanie 2zł, dwudaniowy obiad 6zł, podwieczorek 2zł)

Wyprawka – 100 zł (dzieci do piątego roku życia), 150 zł ( sześciolatki realizujący roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne), płatne we wrześniu raz na rok szkolny

W ramach czesnego przedszkole oferuje:

 • zajęcia  obowiązkowe  dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawcze
 • zajęcia z  j. angielskiego
 • rytmika i taniec
 • zajęci z nauki pływania (grupy 5 i 6 latków)
 • zajęcia ceramiczne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia czytelnicze
 • zajęcia teatralne
 • religia (za zgodą rodziców – grupy 5 i 6 latków)
 • zajęcia sportowe (Przedszkoliada.pl.)
 •  zajęcia terapeutyczne,korekcyjno- kompensacyjne,rewalidacyjne
 • wycieczki edukacyjno- krajoznawcze
 • wyjścia do teatru, muzeum, biblioteki,kina, wystawy
 • uroczystości, imprezy przedszkolne
 • drugie śniadanie ( owoce i warzywa sezonowe , napój)

Wachlarz zajęć dodatkowych  może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości  edukacyjnych dzieci.