Zapisy i zajęcia w placówce

Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci przez cały rok kalendarzowy w miarę wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach.Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Liczba wychowanków w oddziale przedszkolnym od 12 do 15 dzieci .

Nr konta  przedszkola:

ING Bank Śląski, nr konta: 60 1050 1070 1000 0090 9104 7291

Czesne miesięczne – 520 zł, dla rodzeństwa 420zł

Dzienna stawka żywieniowa – 10 zł

Drugie śniadanie w ramach czesnego owoce lub warzywa sezonowe,napój

Wyprawka – 200zł (dzieci do piątego roku życia), 250 zł ( sześciolatki realizujący roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne), płatne we wrześniu raz na rok szkolny.

W kwocie czesnego bez dodatkowych opłat (cyklicznie według harmonogramu dla danej grupy wiekowej) przedszkole oferuje w ramach swojej pracy .

 • realizacja podstawy programowej MEN zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze
 • codziennie zajęcia z języka angielskiego w każdej grupie wiekowej
 • robotyka i programowanie –  dla dzieci starszych 1 raz w miesiącu
 • dogoterapia, felinoterapia,zooterapia
 • rytmika i taniec  2 razy w tygodniu
 • gimnastyka ogólnorozwojowa codziennie
 • zajęcia ceramiczne 1 raz w miesiącu
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia kulinarne cyklicznie
 • zajęcia czytelnicze codziennie
 • zajęcia teatralne
 • religia (za zgodą rodziców – dzieci 5 i 6 letnie)
 • zajęcia sportowe w klubie tenisowym BKT Advantage – od późnej jesieni do wiosny w pozostałych miesiącach roku na wolnym powietrzu na terenie ogrodu  przedszkolnego.
 • wycieczki edukacyjno – krajoznawcze
 • wyjścia do teatru, muzeum, biblioteki,kina,
 • spotkania i warsztaty edukacyjne z ciekawymi ludźmi
 • uroczystości, imprezy przedszkolne.

Wachlarz zajęć dodatkowych  może ulegać zmianom w zależności od potrzeb oraz możliwości  edukacyjnych i psychofizycznych dzieci.