Zapisy i opłaty

Zapisy do przedszkola odbywają się w lutym(zapisy wewnętrzne: dzieci  aktualnie uczęszczających do przedszkola) oraz dalej  od marca i  przez cały rok kalendarzowy w miarę wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach przedszkolnych.

Nr konta  przedszkola:

ING Bank Śląski, nr konta: 60 1050 1070 1000 0090 9104 7291

Czesne miesięczne – 450 zł, dla rodzeństwa zniżka 100zł

Przedszkole Tik-Tak jest przedszkolem ogólnodostępnym – ale przyjmuje również dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na Autyzm , zespół Aspergera zatrudniając  wykwalifikowany personel z zakresu pedagogiki specjalnej.

Dzienna stawka żywieniowa – 10 zł
(śniadanie 2,5zł, dwudaniowy obiad 6zł, podwieczorek 1,5zł)

Drugie śniadanie w ramach czesnego owoce sezonowe

Wyprawka – 100 zł (dzieci do piątego roku życia), 150 zł ( sześciolatki realizujący roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne), płatne we wrześniu raz na rok szkolny

W ramach czesnego przedszkole oferuje

 • realizacja podstawy programowej MEN zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze
 • zajęcia z języka angielskiego
 • rytmika i taniec
 • zajęci z nauki pływania (grupy 5 i 6 latków) raz w tygodniu
 • zajęcia ceramiczne co 1,5 miesiąca
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia czytelnicze
 • zajęcia teatralne
 • religia (za zgodą rodziców – grupy 5 i 6 latków)
 • zajęcia sportowe (Przedszkoliada.pl.) raz w tygodniu grupy 4,5,6 latków w klubie tenisowym BKT  Adventage
 •  zajęcia o charakterze terapeutycznym , korekcyjno- kompensacyjne,rewalidacyjne
 • wycieczki edukacyjno – krajoznawcze
 • wyjścia do teatru, muzeum, biblioteki,kina, wystawy
 • uroczystości, imprezy przedszkolne
 • drugie śniadanie ( owoce i warzywa sezonowe , napój)

Wachlarz zajęć dodatkowych  może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości  edukacyjnych dzieci.