Zapisy i zajęcia w placówce

Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci przez cały rok kalendarzowy  do poszczególnych oddziałów.Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.Dziecko w wieku poniżej 2,5 roku może być przyjęte za zgodą dyrekcji. Prowadzimy zajęcia z dziećmi w małych grupach w domowych warunkach. W sprawie zapisu dziecka do przedszkola   prosimy o kontakt  telefoniczny z dyrekcją przedszkola lub przez formularz kontaktowy. Telefony:  694 653 216    515 513 785

Czesne miesięczne –  550 zł  – dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat  

25 zł – dzienny koszt edukacji przedszkolnej ,zajęć dodatkowych, wychowania i opieki .

 Czesne dla rodzeństwa , drugie i kolejne dziecko 450 zł miesiąc

Czesne dla dzieci które nie ukończyły 2,5 roku  700 zł miesiąc

Dokumenty wymagane do zapisu dziecka do przedszkola

( karta zgłoszenia ,oświadczenie o zamieszkaniu , umowa w dwóch egzemplarzach) dostępne w zakładce – link poniżej

https://przedszkoletik-tak.pl/?page_id=184

Nr konta  przedszkola na który uiszcza się opłaty:

ING Bank Śląski, nr konta: 60 1050 1070 1000 0090 9104 7291

Dzienna stawka żywieniowa – 10 zł

Drugie śniadanie  owoce lub warzywa sezonowe,napoje w cenie czesnego

Wyprawka – 200zł (dzieci do piątego roku życia), 250 zł ( sześciolatki realizujący roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne), płatne we wrześniu raz na rok szkolny.

W kwocie czesnego bez dodatkowych opłat (cyklicznie według harmonogramu dla danej grupy wiekowej) przedszkole oferuje w ramach swojej pracy zajęcia dodatkowe które mogą ulegać zmianom w zależności od potrzeb oraz możliwości edukacyjnych i psychofizycznych dzieci.Prosimy o zapoznanie się z ofertą edukacyjną przedszkola w zakładce Edukacja- zajęcia w przedszkolu link poniżej

Edukacja – zajęcia w przedszkolu

 • realizacja podstawy programowej MEN zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze
 • codziennie zajęcia z języka angielskiego w każdej grupie wiekowej
 • robotyka i programowanie –  dla dzieci starszych
 • dogoterapia, felinoterapia,zooterapia
 • rytmika i taniec
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • zajęcia ceramiczne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia czytelnicze codziennie
 • zajęcia teatralne
 • religia (za wolą rodziców – dzieci 4, 5 i 6 letnie)
 • zajęcia sportowe
 • wycieczki edukacyjno – krajoznawcze
 • wyjścia do teatru, muzeum, biblioteki,kina,
 • spotkania i warsztaty edukacyjne
 • uroczystości i  imprezy przedszkolne.