Zapisy i opłaty oraz zajęcia w placówce

Przedszkole prowadzi rekrutację na nowy rok szkolny od miesiąca marca oraz przez cały rok kalendarzowy, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach.Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.Dziecko w wieku poniżej 2,5 roku może być przyjęte do przedszkola za zgodą organu prowadzącego.Liczba wychowanków w oddziale przedszkolnym od 15 do 18 dzieci .

Nr konta  przedszkola:

ING Bank Śląski, nr konta: 60 1050 1070 1000 0090 9104 7291

Czesne miesięczne – 450 zł, dla rodzeństwa zniżka 100zł

W przedszkolu  zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej(nauczyciel wspomagający) w celu współorganizowania kształcenia dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej placówka przyjmuje również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na np: Autyzm , Zespół Aspergera . Kształcenie odbywa się w oddziale ogólnodostępnym. Dzieci z orzeczeniem ze względu na Autyzm , Zespół Aspergera zwolnione są z opłaty stałej oraz z opłaty za wyżywienie w placówce decyzją organu prowadzącego.

Dzienna stawka żywieniowa – 10 zł
(śniadanie 2,5zł, dwudaniowy obiad 6zł, podwieczorek 1,5zł)

Drugie śniadanie w ramach czesnego owoce lub warzywa sezonowe

Wyprawka – 150zł (dzieci do piątego roku życia), 200 zł ( sześciolatki realizujący roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne), płatne we wrześniu raz na rok szkolny.

W kwocie czesnego bez dodatkowych opłat przedszkole oferuje w ramach swojej pracy:

 • realizacja podstawy programowej MEN zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze
 • zajęcia z języka angielskiego
 • rytmika i taniec
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • zajęci z nauki pływania (grupy 5 i 6 latków) raz w tygodniu w ZSOAK
 • zajęcia ceramiczne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia czytelnicze
 • zajęcia teatralne
 • religia (za zgodą rodziców – grupy 5 i 6 latków)
 • zajęcia sportowe z programu „Piłka i ja” (Przedszkoliada.pl.) raz w tygodniu grupy 4,5,6 latków w klubie tenisowym BKT  Adventage
 • wycieczki edukacyjno – krajoznawcze
 • wyjścia do teatru, muzeum, biblioteki,kina, wystawy
 • uroczystości, imprezy przedszkolne
 • drugie śniadanie ( owoce i warzywa sezonowe , napój)

Wachlarz zajęć dodatkowych  może ulegać zmianom w zależności od potrzeb oraz możliwości  edukacyjnych dzieci.