Godziny pracy przedszkola oraz warunki lokalowe

Przedszkole ” Tik-Tak” pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach
od 07:00 do 17.00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz Wigilii Bożego Narodzenia i Sylwestra.

Organ prowadzący ma prawo zarządzić przerwę w pracy placówki w innym terminie jeśli zajdzie taka konieczność.

Przerwę wakacyjną dwutygodniową (urlopowo-remontową) w miesiącu sierpniu ustala organ prowadzący – dyrektor zarządzający przedszkola i podaje do informacji rodzicom dzieci najpóźniej do końca stycznia roku bieżącego.

   W  przedszkolu znajdują się:

  • Cztery sale wyposażone w meble zabawki i pomoce  dydaktyczne.
  • Trzy toalety z łazienką, przystosowane dla małych dzieci.
  • Dwie szatnie, osobna dla grup młodszych i dla grup starszych.
  • Kuchnia z zapleczem.
  • Ogród przedszkolny wyposażony w zjeżdżalnię, piaskownicę, sprężynujące zabawki, karuzelę, huśtawki oraz drabinki. W ogrodzie przedszkolnym jest miejsce do gier i zabaw ruchowych.
  • Zadaszone miejsce, przylegające do ogrodu, w którym organizowane są zajęcia  na świeżym powietrzu.zdjęcia placówki możesz zobaczyć tutaj