Godziny otwarcia, przerwa wakacyjna

Przedszkole ” Tik-Tak” pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6,45 do 17.00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz Wigilii Bożego Narodzenia i Sylwestra.

Organ prowadzący ma prawo zarządzić przerwę w pracy placówki w innym terminie jeśli zajdzie taka konieczność.

Przerwę wakacyjną dwutygodniową (urlopowo-remontową) w miesiącu sierpniu ustala organ prowadzący – dyrektor zarządzający przedszkola i podaje do informacji rodzicom dzieci najpóźniej do końca stycznia roku bieżącego.