Kontakt

Niepubliczne Przedszkole,,Tik-Tak”
w Bielsku-Białej

43-346 Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 206
tel. (33) 810 39 10

 Dyrektor zarządzający: Zbigniew Czanderna
tel.694 653 216

Dyrektor d/s.pedagogicznych: mgr Beata Mynarska – Siwiec

tel.515 513 785

Nadzór pedagogiczny: 

Śląskie Kuratorium Oświaty  Delegatura w Bielsku-Białej

Formularz kontaktowy w sprawie zapisu dziecka do przedszkola