O Naszym Przedszkolu

Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć,
rozumować i kochać, potem dopiero uczy się je czytać

                                                                                    Janusz Korczak

Nasze przedszkole jest bezpiecznym miejscem gdzie pozwalamy naszym dzieciom na radosne i twórcze bycie sobą.
Dbamy o to, aby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby dzieci i rodziców. Ciepła, radosna atmosfera, uśmiechnięty, życzliwy i wykwalifikowany personel to nasze atuty. Mamy świadomość, że każde dziecko jest niepowtarzalne i rozwija się we własnym tempie. Dlatego zapewniamy takie warunki i atmosferę, które zaspakajają ich indywidualne potrzeby wczesnej edukacji.

Pomagamy rozwinąć ich możliwości pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzieci muszą mieć jak najwięcej możliwości widzenia i odkrywania wszystkiego, co je otacza. Tego rodzaju doświadczenia kształtują rozwój umysłowy dziecka w wieku przedszkolnym.

Dążymy do ukazania dzieciom ich mocnych stron i możliwości osiągania sukcesów, ale i radzenia sobie z porażkami. Wprowadzamy dzieci w świat wartości ogólnoludzkich takich jak: dobro, miłość, przyjaźń, prawda, piękno.
Przykładając wielką wagę do kultywowania tradycji rodzinnych, dążymy do kształtowania poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju.

Główne zadania przedszkola to:

– zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
– uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
– stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
– kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
– rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

Pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą prowadzimy w oparciu o program: „ Nasze przedszkole ”, W. Żaby Żabińskiej.

Dodatkowo realizujemy programy
• wprowadzając literki wykorzystujemy elementy odimiennej nauki czytania I. Majchrzak, „Metodę Dobrego Startu” M. Bogdanowicz
• zajęcia ruchowe wzbogacamy metodami R. LABANA, ruchu rozwijającego, W. Sherborne, gimnastyki rytmicznej KNIESSÓW.

Nasze priorytety:

  • ZDROWIE PSYCHOFIZYCZNE I BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
  • POSZANOWANIE PRAW DZIECKA

  • INDYWIDUALIZACJA ODDZIAŁYWAŃ PEDAGOGICZNYCH

  • INTEGRACJA PRZEDSZKOLNA ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM

  • WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

  • SPONTANICZNE I RADOSNE DZIECIŃSTWO NASZYCH WYCHOWANKÓW