O Przedszkolu

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

Janusz Korczak 
  • Nasze przedszkolaki są aktywne, twórcze, ciekawe świata, szczęśliwe, „wybawione”, bezpieczne, samodzielne, mają poczucie akceptacji i bezpieczeństwa.
  • Rodzice naszych przedszkolaków są naszymi partnerami oraz są dumni z osiągnięć swojego dziecka.
  • Nasza kadra jest wykwalifikowana, kreatywna i życzliwa. Ma na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. Nasze przedszkole zapewnia naszym dzieciom bezpieczeństwo, bardzo dobre warunki wszechstronnego rozwoju, a podstawową formą aktywności dzieci jest zabawa
  • Naszym dzieciom i ich rodzicom oferujemy zajęcia dodatkowe: język obcy – język angielski, zajęcia teatralne, rytmiczno-umuzykalniające, logorytmiczne, taneczne, przyrodniczo-matematyczne, plastyczne, ceramiczne, ekologiczne oraz zajęcia na basenie i gimnastykę ogólnorozwojową z elementami profilaktyki wad postawy. Współpracujemy z logopedą i psychologiem oraz instytucjami oświatowymi i kulturalnymi oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci .Wdrażamy dzieci do samodzielności i przygotowujemy do osiągnięcia gotowości szkolnej. Kompetentna kadra pedagogiczna stosuje różnorodne metody pracy i formy aktywizujące, nie zapomina o zabawie. Dbamy o jakość kształcenia. W naszym przedszkolu realizowany jest program zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Organizujemy imprezy okolicznościowe i wycieczki integrujące środowisko przedszkolne. Zapewniamy bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci. Organizujemy zajęcia adaptacyjne, otwarte oraz spotkania informacyjne z rodzicami. Współpracujemy z dietetykiem w celu opracowania zbilansowanej diety dla dzieci.
  • Rodzice są dla nas partnerami aktywnie uczestniczącymi w życiu placówki. Współpracujemy z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w środowisku.
  • Nasze przedszkole posiada przestronne, jasne, nowoczesne sale zabawowe i edukacyjne, wyposażone w różnorodne zabawki i funkcjonalne meble. Przedszkole posiada ogród przedszkolny wyposażony w bezpieczne urządzenia i zabawki oraz ogródek warzywny i rabaty kwiatowe. Pracujemy w elastycznym czasie pracy. Nasze przedszkole ma dogodną lokalizację – nieopodal Parku Rosta i centrum Komorowic.

Niepubliczne Przedszkole Tik-Tak w Bielsku-Białej