Koncert Muzyczny Pani Gama zaprasza ,,Wracamy do Polski, którą kompozytorzy bardzo kochali i o niej w swojej muzyce opowiadali”