Realizowane programy

Przedszkole pracuje w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – oraz może również wprowadzać  programy autorskie opracowane przez dyrekcję przedszkola  i nauczycieli.

 Decyzja Dyrektora Niepublicznego Przedszkola TIK- TAK w Bielsku- Białej

w sprawie zatwierdzenia do użytku w przedszkolu podręczników szkolnych

Na podstawie art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.) w związku z Rozporządzenia MEN

z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2017 r. poz. 481), po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej     

dopuszczam następujące podręczniki do użytku w roku szkolnym 2020/2021

Grupa dzieci trzyletnich ,,Dzieciaki w akcji”. Wydawnictwo ,,Nowa Era”

Grupa dzieci czteroletnich ,, Dzieciaki w akcji”. Wydawnictwo ,,Nowa Era”

Grupa dzieci pięcioletnich– ,, Dzieciaki w akcji”. Wydawnictwo ,,Nowa Era”

Grupa dzieci sześcioletnich – ,, Dzieciaki w akcji”. Wydawnictwo ,,Nowa Era”

W przedszkolu realizowany jest Program wychowania przedszkolnego ,,Przedszkolaki w akcji”

Autorzy :Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha, Iwona Pietruch

                                                          

                                                                                            Dyrektor przedszkola

                                                                                       mgr Beata Mynarska- Siwiec