Realizowane programy

                      DECYZJA

Dyrektora Niepublicznego Przedszkola TIK- TAK w Bielsku- Białej

w sprawie zatwierdzenia do użytku w przedszkolu podręczników szkolnych

Na podstawie art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.) w związku z Rozporządzenia MEN

z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2017 r. poz. 481), po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej

dopuszczam następujące podręczniki do użytku w roku szkolnym 2018/2019

Grupa dzieci trzyletnich- ,,Plac zabaw”. Wydawnictwo WSiP

Grupa dzieci czteroletnich – ,,Kolorowy start Czterolatek”, Wydawnictwo MAC Edukacja.

Grupa dzieci pięcioletnich- ,,Plac zabaw”. Wydawnictwo WSiP

Grupa dzieci sześcioletnich – ,,Plac zabaw” Wydawnictwo WSiP

W przedszkolu realizowany jest Program ,,Nasze przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska,

Wiesława Żaba – Żabińska.

                                                                                          Dyrektor przedszkola

                                                                                         Beata Mynarska- Siwiec