Realizowane programy

Przedszkole pracuje w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – oraz może również wprowadzać  programy autorskie opracowane przez dyrekcję przedszkola  i nauczycieli.

 Decyzja Dyrektora Niepublicznego Przedszkola TIK- TAK w Bielsku- Białej

w sprawie zatwierdzenia do użytku w przedszkolu podręczników szkolnych

Na podstawie art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.) w związku z Rozporządzenia MEN

z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2017 r. poz. 481), po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej                                                               

                                                                                            Dyrektor przedszkola

                                                                                       mgr Beata Mynarska- Siwiec