Adaptacja

Corocznie w sierpniu w celu złagodzenia procesu adaptacji dziecka w przedszkolu istnieje możliwość przyprowadzania dziecka na zajęcia adaptacyjne w godzinach pracy przedszkola, po wcześniejszej konsultacji z dyrekcją przedszkola. Zajęcia te są okazją do poznania przez dziecko środowiska przedszkolnego i zasad obowiązujących w naszym przedszkolu. Dziecko podczas takich zajęć w sposób bezpieczny poznaje budynek i ogród przedszkolny, nawiązuje relacje z rówieśnikami i nauczycielami i przygotowuje się do rozstania z rodzicami.