Adaptacja

W celu złagodzenia procesu adaptacji dziecka w przedszkolu, istnieje możliwość przyprowadzania dziecka na zajęcia adaptacyjne  w godzinach pracy przedszkola, po wcześniejszej konsultacji z dyrekcją przedszkola. Zajęcia te są okazją do poznania przez dziecko środowiska przedszkolnego i zasad obowiązujących w naszym przedszkolu. Dziecko podczas takich zajęć w sposób bezpieczny poznaje budynek i ogród przedszkolny, nawiązuje relacje z rówieśnikami i nauczycielami i przygotowuje się do rozstania z rodzicami. W ostatnich dwóch tygodniach sierpnia organizowany jest tydzień adaptacyjny dla dzieci.