Teatrzyk „Uśmiech” z Krakowa z przedstawieniem pt:”Zimowa Bajeczka”

https://www.facebook.com/przedszkoletiktakPrzedszkole/photos/pcb.352441056885732/352440343552470/