„Beskidy w muzyce” – audycja muzyczna , spotkanie dzieci z muzykami