„Motyle Świata” – edukacyjne warsztaty przyrodnicze