„Przyroda budzi się do życia”- warsztaty przyrodnicze grupy starsze