„Kubusiowi Przyjaciele Natury” – zajęcia przyrodnicze