Zajęcia edukacyjne – „Pierwsza pomoc”- grupy młodsze