„Warzywne sałatki” – zajęcia plastyczne – średniaki