Zapisy i zajęcia w placówce

Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci przez cały rok kalendarzowy. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Przy zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Prowadzimy zajęcia z dziećmi w małych grupach w domowych kameralnych warunkach. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym  może liczyć od 12-15  wychowanków. Przedszkole w roku szkolnym 2022/2023 tworzy nowy oddział dla dzieci urodzonych w pierwszym półroczu 2020 roku .

W sprawie zapisu dziecka   prosimy  o kontakt  telefoniczny

z dyrektor przedszkola

Panią mgr Beatą Mynarska-Siwiec nr tel:  515 513 785

Czesne 650 zł  – dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat to miesięczny koszt edukacji przedszkolnej , zajęć dodatkowych, wychowania i opieki.

 Czesne dla rodzeństwa , drugie i kolejne dziecko 550 zł miesiąc

Czesne dla dzieci które nie ukończyły 2,5 roku  750 zł miesiąc

Wyprawka – 200zł (dzieci do piątego roku życia), 250 zł ( sześciolatki realizujący roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)raz na rok szkolny,

Dzienna stawka żywieniowa – 12 zł

Nr konta  przedszkola na który uiszcza się opłaty:

Santander Bank Polska 28 1090 2590 0000 0001 5150 3793

Dokument  wymagany do zapisu dziecka i złożenia go w sekretariacie dyrekcji  to karta zgłoszenia dziecka do przedszkola a dla dzieci z poza gminy Bielsko-Biała również oświadczenie o ich zamieszkaniu.

Do pobrania  – link poniżej

https://przedszkoletik-tak.pl/?page_id=184

W kwocie czesnego bez dodatkowych opłat (cyklicznie według harmonogramu dla danej grupy wiekowej) przedszkole oferuje w ramach swojej pracy zajęcia dodatkowe które mogą ulegać zmianom w zależności od potrzeb oraz możliwości edukacyjnych i psychofizycznych dzieci.Prosimy o zapoznanie się z ofertą edukacyjną przedszkola w zakładce Edukacja- zajęcia w przedszkolu link poniżej

Edukacja – zajęcia w przedszkolu

 • realizacja podstawy programowej MEN zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze
 • zajęcia z języka angielskiego w każdej grupie wiekowej
 • robotyka i programowanie –  dla dzieci starszych
 • dogoterapia, felinoterapia,zooterapia
 • rytmika i taniec
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • zajęcia ceramiczne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia czytelnicze codziennie
 • zajęcia teatralne
 • religia (za wolą rodziców – dzieci 4, 5 i 6 letnie)
 • zajęcia sportowe
 • wycieczki edukacyjno – krajoznawcze
 • wyjścia do teatru, muzeum, biblioteki,kina,
 • spotkania i warsztaty edukacyjne
 • uroczystości i  imprezy przedszkolne.

Nr konta  przedszkola na który uiszcza się opłaty:

Santander Bank Polska 28 1090 2590 0000 0001 5150 3793