„Zajęcia przyrodnicze płazy” – grupa Wiewiórki i Tygryski