Akcje charytatywne i społeczne

Głównym celem przedszkolnego” Klubu Małego Wolontariusza”  jest motywowanie od najmłodszych lat naszych wychowanków do niesienia    pomocy potrzebującym ludziom i zwierzętom.Dzieci wykazując chęć zrobienia czegoś dobrego i pożytecznego uczą się  szacunku wobec ludzi i przyrody a także bycia potrzebnym.

W organizowanych w przedszkolu akcjach pomocowych biorą udział przedszkolaki ich Rodziny oraz nauczyciele.

Wspólnie z Odziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej http://bielsko-biala.pck.org.pl/ w dniu 04.03.2022 przekazaliśmy zebrane dary dla Ukrainy. Dziękujemy!!! ❤️ wszystkim ze społeczności przedszkolnej którzy zaangażowali się w pomoc dla poszkodowanych w wojnie na Ukrainie.

                                       Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
                    Niepublicznego Przedszkola Tik-Tak w Bielsku-Białej