Wielkanocna palma warsztaty w Muzeum Regionalnym w Bestwinie – grupy starsze