Fizyka dla smyka – „ciecz nienewtonowska” – grupa Serduszka