Kontakt

Niepubliczne Przedszkole ,,Tik-Tak”
ul. Komorowicka 206 . 43-346 Bielsko-Biała
tel:   515 513 785

e-mail: tiktakbielsko@przedszkoletik-tak.pl

 

Organ prowadzący przedszkole,

dyrektor zarządzający przedszkola

mgr Kazimierz Siwiec

 

Dyrektor przedszkola ds. pedagogicznych

mgr Beata Mynarska – Siwiec

 

Nadzór pedagogiczny: 

Śląski Kurator Oświaty Delegatura w Bielsku-Białej

 

 Formularz kontaktowy