XIX Przegląd Pieśni Patriotycznej im Małgorzaty Papiurek