Zajęcia sportowe „Przedszkoliada” i zabawy w parku Rosta – „Wiewiórki”