Zajęcia z Filharmonią Śląską: W austriackim pałacu i na niemieckim dworze trąbka donośnymi dźwiękami zagrać może”.