Rok przedszkolny 2023/2024

Rozpoczęliśmy rok przedszkolny 2023/2024. Bardzo cieszymy się, że jesteście z nami.

Zapisy Dzieci do Przedszkola – Ostatnie Wolne Miejsca

Prowadzimy zapisy na rok szkolny 2023/2024. Pozostały nam wolne pojedyncze miejsca w grupach.
Prowadzimy oddział ,,zerówkę” dla dzieci objętych obowiązkiem przedszkolnym. Informacje o rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 515 513 785 w godz. 09.00-16.00.

O Naszym Przedszkolu

                            Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

                                                                                    Janusz Korczak

Nasze przedszkole jest bezpiecznym miejscem gdzie pozwalamy naszym dzieciom na radosne i twórcze bycie sobą.
Dbamy o to, aby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby dzieci i rodziców. Ciepła, radosna atmosfera, uśmiechnięty, życzliwy i wykwalifikowany personel to nasze atuty. Mamy świadomość, że każde dziecko jest niepowtarzalne i rozwija się we własnym tempie. Dlatego zapewniamy takie warunki i atmosferę, które zaspakajają ich indywidualne potrzeby wczesnej edukacji.

Pomagamy rozwinąć ich możliwości pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzieci muszą mieć jak najwięcej możliwości widzenia i odkrywania wszystkiego, co je otacza. Tego rodzaju doświadczenia kształtują rozwój umysłowy dziecka w wieku przedszkolnym.Nasza wykwalifikowana kadra jest kreatywna i życzliwa. Ma na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. Nasze przedszkole zapewnia naszym dzieciom bezpieczeństwo, bardzo dobre warunki wszechstronnego rozwoju, a podstawową formą aktywności dzieci jest zabawa.

Dążymy do ukazania dzieciom ich mocnych stron i możliwości osiągania sukcesów, ale i radzenia sobie z porażkami. Wprowadzamy dzieci w świat wartości ogólnoludzkich takich jak: dobro, miłość, przyjaźń, prawda, piękno.
Przykładając wielką wagę do kultywowania tradycji rodzinnych, dążymy do kształtowania poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju.

Główne zadania przedszkola to:

– zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
– uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
– stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
– kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
– rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

Pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą prowadzimy w oparciu o program: „ Nasze przedszkole”

Naszym dzieciom oferujemy naukę poprzez zabawę na różnych  zajęciach tj:

Nauka języka ojczystego, język obcy codzienne zabawy z językiem angielskim,zajęciarytmiczno-taneczne,przyrodnicze,plastyczne, ceramiczne,komputerowe,teatralne, gimnastykę ogólnorozwojową,itd. Współpracujemy z  instytucjami oświatowymi i kulturalnymi oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci. Wdrażamy dzieci do samodzielności i przygotowujemy do osiągnięcia gotowości szkolnej. Kompetentna kadra pedagogiczna stosuje różnorodne metody pracy i formy aktywizujące. Dbamy o jakość kształcenia. Organizujemy imprezy okolicznościowe i wycieczki integrujące środowisko przedszkolne. Zapewniamy bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci. Organizujemy zajęcia adaptacyjne przyszłych wychowanków.

  • Rodzice są dla nas partnerami uczestniczącymi w życiu placówki. Współpracujemy z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi  na rzecz dzieci .

  • NASZE PRIORYTETY:

  • ZDROWIE PSYCHOFIZYCZNE I BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

  • POSZANOWANIE PRAW DZIECKA

  • INDYWIDUALIZACJA ODDZIAŁYWAŃ PEDAGOGICZNYCH

  • INTEGRACJA PRZEDSZKOLNA ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM

  • WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

  • SPONTANICZNE I RADOSNE DZIECIŃSTWO NASZYCH WYCHOWANKÓW

    Niepubliczne Przedszkole Tik-Tak w Bielsku-Białej