Kubusiowi przyjaciele natury – sadzenie amarylisów