Wolontariat – przygotowanie paczki dla dzieci z Lwowa