spacery

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola codziennie (z wyjątkiem dni bardzo mroźnych, wietrznych i deszczowych) uczestniczą w zajęciach na świeżym powietrzu w formie zabaw i gier w ogrodzie przedszkolnym lub spacerów w okolice przedszkola.