edukacja artystyczna

W naszym przedszkolu dzieci rozwijają swoje talenty, uzdolnienia i zainteresowania artystyczne podczas codziennych zajęć muzycznych, plastycznych, czytelniczych i parateatralnych .

Wykorzystujemy naturalną dziecięcą ciekawość, kreatywność i wyobraźnię do aktywizowania dzieci podczas ich twórczego działania. Stosujemy wiele ciekawych metod, technik, narzędzi i materiałów, także naturalnych, bliskich środowisku dziecka.

Kształtujemy myślenie techniczne i konstrukcyjne. Organizujemy wyjścia do teatru, kina, na wystawy. Zapraszamy do naszego przedszkola  ludzi sztuki, którzy dzielą się z dziećmi swoimi pasjami. Kształtujemy kulturalne nawyki w obcowaniu ze sztuką oraz wprowadzamy  dzieci w świat kultury.