edukacja społeczna

W naszym przedszkolu dzieci uspołeczniają się poprzez systematyczne, cierpliwe, pełne akceptacji i zrozumienia działania nauczycieli, warunkujące dobrą adaptację dziecka do środowiska przedszkolnego,  samodzielność, odwagę, uporządkowanie świata dziecka, jego poczucie własnej wartości i  głębokiej więzi  z nauczycielami i rówieśnikami.

Wspieramy dzieci  w   pokonywaniu trudności, radzeniu sobie ze stresem i porażkami. Podkreślamy każdy sukces dziecka. Uczymy empatii i wyrażania emocji. Otwieramy  dzieci na innych ludzi i zaciekawiamy światem. Uczymy szacunku do wartości Rodziny, ojczyzny, dbamy o tradycje związane z tożsamością regionalną, narodową i europejską.

Poprzez realizację zadań programu wychowawczego „Z przedszkolakiem w świat wartości” wprowadzamy dzieci w trudny świat etyki. Nasze przedszkolaki uczą się pełnienia ról społecznych w duchu tolerancji, szacunku do drugiego człowieka i jego odmienności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *