edukacja przyrodnicza

W naszym przedszkolu szczególny nacisk kładziemy na wzbudzanie u dzieci zainteresowania światem przyrody ożywionej i nieożywionej.

Dzieci w naszym przedszkolu są bacznymi obserwatorami zjawisk przyrodniczych. Pogłębiają swoją wiedzę uczestnicząc w doświadczeniach przyrodniczych, poprzez praktyczne działanie w ogródku przedszkolnym, dbając o okazy w kąciku przyrody.

Nauczyciele organizują wiele wycieczek krajoznawczych połączonych z obserwacjami przyrodniczymi, spotkań z ekologami , przyrodnikami i leśnikami.

Podążając za zainteresowaniami dzieci organizujemy dla nich wiele cyklicznych zajęć tematycznych, bierzemy udział w ogólnopolskich programach ekologicznych. Współpracujemy m.in. z Fundacją ARKA ,Klubem Gaja, OTOP-em, Klubem Ornitologów Zielone SOS w Pisarzowicach, Nadleśnictwem Bielsko.

W naszym przedszkolu propagujemy wśród dzieci i rodziców  wiedzę ekologiczną i uwrażliwiamy  dzieci na świat istot żywych. Korelujemy wiedzę i umiejętności przyrodnicze z matematycznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *