edukacja językowa

W naszym przedszkolu rozwijamy kompetencje językowe od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu. Stwarzamy warunki do rozwijania u dzieci mowy czynnej i bogacenia słownictwa. Realizujemy różnorodne zadania związane z czytelnictwem, poszerzaniem obszarów doświadczeń literackich dziecka, mających duży wpływ na rozwój  mowy.

Dzieci ćwiczą pamięć poprzez naukę wierszy, piosenek, tekstów rymowanek, itd. Stosujemy wiele metod aktywizujących, symulacyjnych, pobudzających aktywność językową dzieci.

Wykorzystujemy różnorodne ćwiczenia logopedyczne, rozwijające słuch fonematyczny i aparat mowy. Wprowadzamy dzieci w świat liter poprzez metody czytania globalnego, metodę Jagody Cieszyńskiej i  odimienną metodę czytania dr I. Majchrzak.

Zgodnie z założeniami glottodydaktyki prof. dr hab. B. Rocławskiego, przygotowujemy dzieci starsze do nauki czytania i pisania etapowo. Dbamy o poprawność gramatyczną i kulturę języka dzieci.

W naszym przedszkolu ze szczególną troską podchodzimy do poszerzania dziecięcych zainteresowań czytelniczych, prowadzimy Bibliotekę „Tik-taka”, tworzymy kąciki czytelnicze,  codziennie czytamy dzieciom,  zakupujemy polecane i nagrodzone pozycje z literatury dziecięcej, przygotowujemy wiele zajęć czyteniczych i teatralnych, współpracujemy z Filią Książnicy Beskidzkiej w Komorowicach, Teatrem Lalek „Banialuka”, realizujemy program „Cała Polska czyta dzieciom” .