edukacja matematyczna

W naszym przedszkolu dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności matematyczne poprzez własne działanie, doświadczenie i samodzielne wyciąganie wniosków.

Zgodnie z etapem rozwojowym dzieci 3-6 letnich i ich rozumowaniem przedoperacyjnym, stwarzamy dzieciom warunki do eksperymentowania i odkrywania zależności w świecie liczb.Opieramy się na metodach czynnych nauczania matematyki, które rozwijają własną inicjatywę dziecka, uczą pokonywać trudności, rozbudzają pomysłowość, dają radość z wysiłku intelektualnego.

Wykorzystujemy w pracy z dziećmi różnorodne środki dydaktyczne, techniki i metody aktywizujące. Wprowadzamy dzieci w świat matematyki zgodnie z programem „Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.