język angielski

W naszym przedszkolu nauka języka angielskiego odbywa się dwa razy w tygodniu.

Uczenie dziecka języka obcego  we wczesnym wieku  rozwija drogi w korze mózgowej dziecka i silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji, wpływa na rozwój emocjonalny i społeczny, rozwija pamięć i myślenie, uczy tolerancji i otwartości na inne kultury.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego lektora przy użyciu odpowiednich metod i form ukierunkowanych na aktywizację dzieci, stosownie do ich potrzeb i możliwości.