Kadra pedagogiczna-pracownicy przedszkola

Kadra Przedszkola Tik-Tak  jest wykwalifikowana, kreatywna i życzliwa. Ma na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. Nasze przedszkole zapewnia naszym dzieciom bezpieczeństwo, bardzo dobre warunki wszechstronnego rozwoju, a podstawową formą aktywności dzieci jest zabawa.

Kadra pedagogiczna  – pracownicy przedszkola

Pani mgr Beata Mynarska-Siwiec – dyrektor przedszkola ds. pedagogicznych (nadzór pedagogiczny)
Pani mgr Joanna J.- pedagog (odpowiada za przygotowanie dzieci do szkoły)
Pani  Martyna K. – pedagog specjalny (zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne)
Pani mgr Agnieszka K. – pedagog , pedagog specjalny (zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne)
Pani Judyta Ż – M. pedagog
Pani mgr Agnieszka G-P. – pedagog specjalny (zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno kompensacyjne)
Pani mgr Anna M. – pedagog, logopeda, neurologopeda (zajęcia rewalidacyjne)
Pani mgr Martyna S. – pedagog, pedagog terapeuta (zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne)
Pani mgr Beata T. – pedagog (język angielski)
Pani mgr Ewa P. – pedagog ( zajęcia muzyczno – taneczne,rytmika)
Pani mgr Gabriela K. – pedagog
Pani mgr Agata P. – pedagog
Pani Anna Z. – pomoc nauczyciela (w trakcie studiów pedagogicznych)
Pani mgr Ewa R. – pedagog , logopeda, pedagog terapeuta integracji sensorycznej SI
mgr ks. Włodzimierz C. – pedagog (religia)
Pan Sławomir G. (nauka pływania , ratownik WOPR)
Pani mgr Ewa C. (nauka pływania)
Pan mgr Jakub B. (zajęcia sportowe )