Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna Niepublicznego Przedszkola Tik-Tak  w Bielsku-Białej.

Pani mgr Beata Mynarska-Siwiec – pedagog , pedagog terapeuta , pedagog specjalny – dyrektor przedszkola ds. pedagogicznych (nadzór pedagogiczny,zajęcia rewalidacyjne,korekcyjno-kompensacyjne)

Pani mgr Joanna J.- pedagog ,pedagog terapeuta,wychowawca „zerówki” (odpowiada za przygotowanie dzieci do szkoły oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Pani mgr Agnieszka K. – pedagog , pedagog specjalny (zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne)

Pani mgr Agnieszka G-P. – pedagog specjalny (zajęcia rewalidacyjne,korekcyjno-kompensacyjne)

Pani mgr Anna M. – pedagog, logopeda,neurologopeda,terapeuta SI (zajęcia rewalidacyjne)

Pani mgr Martyna S. – pedagog, pedagog terapeuta (zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne)

Pani mgr Czesława K.-pedagog,pedagog terapeuta(zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)

Pani mgr Agata P. -pedagog

Pani mgr Anna Z.-pedagog

Pani mgr Barbara W. -pedagog

Pani mgr Beata T. – pedagog (język angielski)

Pani mgr Ewa P. – pedagog ( zajęcia muzyczno taneczne,rytmika)

Pani mgr Małgorzata .B (religia)