Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna Niepublicznego Przedszkola Tik-Tak  w Bielsku-Białej.

Pani mgr Beata Mynarska-Siwiec – pedagog , pedagog terapeuta , pedagog specjalny – dyrektor przedszkola ds. pedagogicznych (nadzór pedagogiczny,zajęcia rewalidacyjne,korekcyjno-kompensacyjne)
Pani mgr Joanna J.- pedagog wychowawca „zerówki” (odpowiada za przygotowanie dzieci do szkoły)
Pani mgr Agnieszka K. – pedagog , pedagog specjalny (zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne)
Pani mgr Agnieszka G-P. – pedagog specjalny (zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno kompensacyjne)
Pani mgr Anna M. – pedagog, logopeda (zajęcia rewalidacyjne)
Pani mgr Martyna S. – pedagog, pedagog terapeuta (zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne)
Pani mgr Beata T. – pedagog (język angielski)
Pani mgr Ewa P. – pedagog ( zajęcia muzyczno taneczne,rytmika)