Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna Niepublicznego Przedszkola Tik-Tak  w Bielsku-Białej.

Pani mgr Beata Mynarska-Siwiec – dyrektor przedszkola ds. pedagogicznych nadzór pedagogiczny

Pani mgr Joanna J. – pedagog, pedagog terapeuta – wychowawca zerówki w roku szkolnym 2019/2020 odpowiada za przygotowanie dzieci do szkoły

Pani mgr Agnieszka K. – pedagog , oligofrenopedagog -wychowawca grupy

 Pani mgr Anna M. – pedagog, logopeda, terapeuta SI -prowadzi zajęcia rewalidacyjne dla dzieci

Pani mgr Beata T. – pedagog (język angielski) -prowadzi codziennie zajęcia z języka angielskiego dla dzieci.

Pani mgr Martyna S. – pedagog, pedagog terapeuta -wychowawca grupy

Pani mgr Czesława K.-pedagog,pedagog terapeuta

Pani mgr Agata P. -pedagog-wychowawca grupy

Pani mgr Anna Z.-pedagog-wychowawca grupy

Pani mgr Barbara W. -pedagog -wychowawca grupy

Pani mgr Ewa P. – pedagog   rytmika  oraz zajęcia muzyczno-taneczne