Zajęcia dodatkowe

    Przedszkole oferuje w ramach swojej pracy:

 • zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze w ramach podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • zajęcia edukacyjne  np: matematyczne, przyrodnicze.
 • zajęcia z  j. angielskiego
 • zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
 • zajęcia z nauki pływania basen (grupy 5 i 6 latków)
 • zajęcia ceramiczne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia czytelnicze
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia z religii na życzenie rodziców
 • zajęcia sportowe
 •  zajęcia terapeutyczno-wyrównawcze
 • wycieczki edukacyjne i krajoznawcze
 • wyjścia do teatru, muzeum,biblioteki ,kina itp
 • uroczystości, imprezy przedszkolne

Wachlarz zajęć dodatkowych  może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości  edukacyjnych dzieci.