Teatrzyk „Uśmiech” z Krakowa „Wakacyjna przygoda Krzysia”