XVI Przegląd Pieśni Patriotycznej – I miejsce grupa Mądre Sówki