Wycieczka do „Drewnianego Domku” – dogoterapia – gr Tygryski